bannerorygis

Orygis

1

Orygis

ศาสตร์แห่งสมุนไพรเพื่อความงามและสุขภาพที่ยั่งยืน

ด้วยการผสมผสานองค์ความรู้แห่งภูมิปัญญานับพันปีของชาวเอเชีย ในการคัดเลือกวัตถุดิบสมุนไพรอันทรงคุณค่าล้ำเลิศจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อการประทินผิวและบำรุงรักษาสุขภาพ ภายใต้กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Ultrasonication, Nanotechnology, Hexagonic Technology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะที่ถูกค้นคว้าวิจัยโดย ดร.ภัทร์ หนังสือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและแปรรูปสมุนไพรมานานหลายสิบปี

2

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ Orygis นอกเหนือจากเทคโนโลยีชั้นนำแล้ว การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งคุณภาพของวัตถุดิบชั้นเลิศ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ Orygis ่ได้คัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศจากธรรมชาติเพื่อเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ เช่น กำยานโอมาน ชนิด Virgin Grade

3

ซึ่งเป็นกำยานชนิดดีที่สุดของโลก ได้จากต้นกำยานที่ถูกกรีดยางในมีดแรก ให้กลิ่นหอมและสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อผิวพรรณและร่างกาย, สารสกัดพิษผึ้งที่ได้จากผึ้งดอกยูคาลิปตัส(Premium Dark Eucaluptus Propolis)

4

เปลือกทนาคาจากประเทศพม่า, สารสกัดแก่นมะหาดที่ถูกสกัดด้วยอุณหภูมิต่ำ, น้ำมันหอมระเหยทีทรี ออยล์ จากประเทศออสเตรเลีย

6

ซึ่งวัตถุดิบและสารสำคัญเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราคัดสรรและนำมาใช้ ในการตั้งตำรับของผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพสูงสุดตามที่เราคาดหวังจากการใช้ผลิตภัณฑ์อันดีเลิศ เพื่อให้ออไรจิส เป็นผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าสำหรับความงามและสุขภาพร่างกายอย่างแท้จริง

7

Orygis แรงบันดาลใจจากธรรมชาติอันพิสุทธิ์


น้ำยาบ้วนปาก

Bamboo mouth wash

ผมร่วง

เข้าสู่ระบบติดต่อเรา

โทร: 02-9136074-6
Hotline: 083-716 3222

184247